Välfungerande pantsystem En studie som syftar till att ge förslag till utveckling av pantsystemet Return and Earn i New South Wales, Australien

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300284
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2019_112.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Välfungerande pantsystem En studie som syftar till att ge förslag till utveckling av pantsystemet Return and Earn i New South Wales, Australien
Authors: Johansson, Lydia
Abstract: De senaste 50 åren har plastproduktionen ökat kraftigt i samhället. Den stigande konsumtionen har bidragit till ökad andel avfall och effektivisering av avfallshantering har blivit allt mer aktuellt. Genom att laga, återanvända och återvinna material kan råvaror hållas i ett kretslopp. Många städer har tagit steget ännu längre och arbetar mot en så kallad Zero Waste City, där olika strategier har skapats för att minska mängden avfall. Studien undersöker vilka faktorer som bidrar till ett välfungerande pantsystem, hur pantsystem bidrar till att göra avfallshanteringen mer hållbar och hur ett av Australiens pantsystem, Return and Earn, kan utvecklas så att mer material återvinns. Rapporten jämför Return and Earn med två av världens bästa pantsystem, för att identifiera skillnader mellan pantsystemen och se om metoder kan hämtas från andra länder. Pantsystemen som undersöks är Pantamera från Sverige och Infinitum från Norge. En kvalitativ livcykelbeskrivning presenteras som är framtagen genom kartläggning av flöden av PET-flaskor i de olika länderna. Kartläggningen resulterar i att Australien bör hålla återvinningen av PET-flaskor inom landet, istället för export utomlands. Det finns en brist på produktion av återanvänd plast i Australien och pantsystemet kan utnyttjas för att skapa renare flöden och hålla en högre kvalitet på det insamlade materialet. Undersökningen visar på en stor skillnad mellan antal insamlingsplatser och placering av pantautomaterna i de olika länderna. En förbättringsmöjlighet för Return and Earn ses i att placera pantautomater i livsmedelsbutiker. Pantsystemet uppmanas även sätta upp en tydligare pantetikett, höja panten samt att exkludera panten från priset av produkten.
Keywords: pantsystem;cirkulära flöden;zero waste;urban metabolism;återvinning
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E2019:112
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300284
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.