Produktutveckling av släpbår för militär personal

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300363
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Grupp A (1) Produktutveckling av släpbår för militär personal VT2019.pdf121.09 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Produktutveckling av släpbår för militär personal
Authors: Beén, Johanna
Wingren Bergman, Carl
Nilsson, Karin
Rosengren, Sofia
Sabel, Axel
Abstract: Kandidatarbetet har utförts i syfte att undersöka behov och krav kring en framtida släpbår för användning inom Försvarsmakten. Undersökningen gjordes för att kunna ta fram ett för användarna väl fungerande koncept med tillhörande prototyp. Studierna utfördes huvudsakligen med hjälp av kvalitativa metoder med användaren i centrum. Datainsamlingen resulterade i en djup förståelse för de behov och krav en släpbår behöver uppfylla. En viktig slutsats är att användarnas behov ibland är mycket motsägelsefulla. Slittålighet, stabilitet och varmhållning, konkurrerar ständigt med låg vikt och volym. Med detta i åtanke har det med hjälp av användarstudierna tagits fram ett slutgiltigt koncept. Konceptet kallas Bårrito och dess prototyp har tagits väl emot av kvalificerade användare. Kandidatarbetet genomfördes i samarbete med företaget SnigelDesign AB. Övervägande del av studierna utfördes på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
Issue Date: 2019
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/300363
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.