Skyddssystem i framtida automatiserade fordon med nya sittpositioner

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301036
Download file(s):
File Description SizeFormat 
2020-05 Daniela Drvenica & Ebba Einarsson.pdf4.51 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Skyddssystem i framtida automatiserade fordon med nya sittpositioner
Authors: Drvenica, Daniela
Einarsson, Ebba
Abstract: Då framtiden spås bli uppkopplad och automatiserad kommer även trafiken omfattas av den förändringen. Självkörande bilar är bilindustrins nästa mål och många utmaningar dyker upp i samband med den förändringen. Vi tog oss an att utföra en förstudie till vart skyddssystemen skall positioneras i framtiden, där arbetet utfördes på Conmore Ingenjörsbyrå. Arbetet avgränsas från all typ av modell-, prototyp- eller produktframtagning. De frågeställningar som besvaras är hur framtidens självkörande bil kommer att se ut, vilka nya sittpositioner som tillkommer och var bältet samt krockkudde bör positioneras. Vi genomförde en omfattande bakgrundsundersökning under flera veckor innehållande intervjuer, studiebesök, undersökning samt informationssökning. Därefter skapade vi en behovslista för krockkudde respektive bil-bälte utifrån den informationen som samlades in. Behovslistan blev underlaget för konceptgenerering och eliminering. Koncepten eliminerades vidare utifrån en realiserbarhetsmotivering. Koncepten genererade nya positioner av skyddssystemen. Resultaten pekade på att den bästa positionen för skyddssystemen är integrerade i bilsätet. Detta har dock hög tillverkningskostnad. Vidare visade bakgrundsundersökningen att sittpositionerna kommer vara anpassade utifrån passagerarnas behov. Då företag endast är i konceptfasen gällande självkörande bilar kunde vi inte fastställa bilens design, dock pekade forskning på att ägande av bilar kan komma att minska och istället ökar uthyrningsverksamheten. Detta kan därmed påverka interiören.
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Series/Report no.: 2020:05
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301036
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.