Vägen till cirkularitet Trafikkontorets möjligheter att öka resurshållningen i upphandlade projekt

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301236
Download file(s):
File Description SizeFormat 
E2020_075.pdfE2020:0751.81 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Vägen till cirkularitet Trafikkontorets möjligheter att öka resurshållningen i upphandlade projekt
Authors: Jakobsson, Linnea
Wilhsson, Isabelle
Abstract: Bygg och fastighetssektorn har enligt Boverket (2019) en betydande roll i miljöpåverkan som uppstår i Sverige. En indikator som användes vid bedömningen var avfall. Enligt Boverket har avfall från byggverksamheter i Sverige ökat mellan år 2012 och 2016. Bygg- och anläggningssektorn skapade drygt 10 miljoner ton avfall vilket var drygt en tredjedel av Sveriges totala avfallsmängd. Många av bygg- och anläggningsarbeten sker på uppdrag av kommunala förvaltningar som har direktiv att öka återbruk och återvinning av material. En sådan förvaltning är Trafikkontoret i Göteborg som årligen lägger ut flera infrastrukturprojekt på entreprenad. Efter avslutat projekt diskuterar Trafikkontoret entreprenörens miljöplan och inrapporterad statisk i ett uppföljningsmöte. Statistiken är viktig för att skapa cirkulära materialflöden genom återbruk och återvinning. I dagsläget är det oklart hur stora materialflöden som återbrukas eller återvinnings eller om det alls förekommer Syftet med examensarbetet är att undersöka Trafikkontoret möjligheter till att öka cirkulariteten i upphandlade infrastrukturprojekt. Studien genomfördes genom att sammanställa statistik och inventera entreprenörernas avfallshantering av icke farligt avfall som schaktmassor, sopsand och betong. Det viktigaste resultatet var att cirkularitet är möjligt men att det krävs komplett statistik och tydligare instruktioner i upphandlingen av entreprenaderna. Studien är främst avgränsad till Trafikkontorets drift- och underhålls projekt i Göteborg.
Keywords: Avfall;avfallshantering;återanvändning;återvinning cirkulär ekonomi;cirkularitet;infrastruktur;infrastrukturprojekt;samhällsbyggnad
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: E2020_075
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301236
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.