Attraktiva bostäder i Forsåker - Förslag till ombyggnad av industribyggnad från 1896 med bevarad autenticitet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301350
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Frida Dahlqvist_Felix Garmer.pdf4.39 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Attraktiva bostäder i Forsåker - Förslag till ombyggnad av industribyggnad från 1896 med bevarad autenticitet
Authors: Dahlqvist, Frida
Garmer, Felix
Abstract: I Sverige finns idag ett stort bestånd av relativt centralt placerade industribyggnader från sekelskiftet 1900. Många av dessa byggnader står tomma på grund av att produktionsverksamheten upphört. Industribyggnaderna är bevarade på grund av deras goda kvalitéer och kulturella värde. Därför upprustas och inreds idag många till bland annat kontor, med undantag, de som rivs för att göra plats för ny bebyggelse. Utefter Mölndalsån har industrier funnits sedan lång tid tillbaka. De byggnader som utgör industriområdet Forsåker, lokaliserat i anslutning till ån i Mölndals stad, är från slutet av 1800-talet. Dessa byggnader utgjorde en gång AB Papyrus lokaler och står nu i begrepp att i den nya stadsdelen Forsåker omvandlas till kontor. Detta examensarbete utreder möjligheten att förvandla dessa industribyggnader till bostäder med goda kvaliteter baserat på resonemang kring byggnadsvårdsprinciper, rådande lagstiftning och förutsättningar för området och dess byggnader. Examensarbetet utgörs till största del av ett ombyggnadsprojekt utfört i 3D-modelleringsprogrammet Revit från Autodesk® och grundas på en litteraturstudie inom byggnadsvård. Ombyggnadsprojektet belyser svårigheterna med att förändra en byggnads användning samtidigt som autenticitet bevaras och goda kvalitéer framhävs. Avslutningsvis diskuteras om den föreslagna konverteringen är lämplig i förhållande till byggnadens ursprungliga utformning och den planerade omgivningen.
Keywords: Mölndals stad, Forsåker, Konvertering, Industribyggnad, Ombyggnad, Bevarande, Byggnadsvård
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301350
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.