Framtidens domstol En utforskande studie kring implementering av AI inom det svenska domstolsväsendet

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301451
Download file(s):
File Description SizeFormat 
TEKX04-20-04.pdf875.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Framtidens domstol En utforskande studie kring implementering av AI inom det svenska domstolsväsendet
Authors: Andersson, Andreas
Landin, Jonatan
Karlsson, Tobias
Turesson, Markus
Abstract: Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att implementera AI i det svenska domstolsväsendet och vilka följder som en potentiell användning av AI skulle kunna ha för Sveriges domstolar och det svenska samhället. I dagsläget används AI i allt större utsträckning inom samhällets olika funktioner, men hur kommer en av samhällets mest trögrörliga institutioner, domstolsväsendet, kunna utnyttja de tekniska framsteg som gjorts inom det snabbt avancerande fältet AI? Svenska domstolar är idag inte helt enhetliga i sitt dömande. Dessutom har förvaltningsrätterna väldigt långa handläggningstider i vissa typer av mål. I denna studie utforskas AI:s möjlighet att lösa dessa problem. Vidare identifieras huvudfaktorerna som påverkar hur framgångsrik användningen av AI inom domstolsväsendet blir. Studien baseras på underlag från 16 intervjuer med områdesexpert på antingen AI eller juridik. Från intervjuerna fångades olika perspektiv upp, som därefter delades in i teman. Kunskapen och informationen som samlades in från dessa teman kombinerades med ett teoretiskt ramverk för att identifiera fyra nyckelfaktorer för framgångsrikt nyttjande av AI inom svenska domstolar. Dessa är att bygga AI:n utifrån ett förutbestämt syfte, att tydliggöra ansvarsfördelningen, att utveckla AI:n med fokus på transparens och förklarbarhet och att vara medveten om och försöka minimera oönskad bias.
Keywords: Artificiell Intelligens;Domstolsväsendet;Automatisering;Bias;Transparens
Issue Date: 2020
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Series/Report no.: TEKX04-20-04
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301451
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.