Konfidentialitets- och integritetsbevarade datautbyten

Examensarbete på kandidatnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301474
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
TEKX04-20-24.pdf4.11 MBAdobe PDFThumbnail
Visa
Bibliografiska detaljer
FältVärde
Typ: Examensarbete på kandidatnivå
Titel: Konfidentialitets- och integritetsbevarade datautbyten
Författare: Arvidsson, Alfred
Gemborg, Mattias
Ljusegren, Johan
Bejmer, David
Hendén, Jakob
Stenhammar, Theodor
Sammanfattning: I en allt mer digitaliserad värld delas allt mer data mellan olika aktörer i samhället. Detta öppnar upp för dataläckor och attacker som kan äventyra säkerheten för känslig data och människors integritet. Idag finns flera tekniker som potentiellt kan lösa delar av problemet men få är implementerade. I denna studie analyseras olika säkerhetsbrister i ett visst antal nästa generations digitala tjänster och vilka tekniker för skydd av konfidentialitet och integritet som har potential att hantera dessa brister. I analysen diskuteras olika teknikers styrkor och svagheter i termer av ett antal kriterier och hur dessa kan tillämpas för att förbättra säkerheten i de studerade scenarierna. Studien drar slutsatsen att det finns flera brister som kan hanteras genom implementering av befintlig teknik. Det finns dock ingen universiallösning och ofta krävs en kombination av olika tekniker. Detta gör avvägningar av säkerhet och funktionalitet nödvändiga att ta hänsyn till idag, vilket gör det värdefullt att vidareutveckla och utveckla tekniker som dessa.
Nyckelord: Data security;Data transmissions;Confidentiality;Privacy;E-voting;E-health;Telehealth;Digital benchmarking;Encryption;Edge computing;Distributed Ledgers;DAO
Utgivningsdatum: 2020
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Serie/rapport nr.: TEKX04-20-24
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/301474
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!