Matematisk Modellering av Smittspridning

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302837
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Matematisk Modellering av Smittspridning.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Title: Matematisk Modellering av Smittspridning
Authors: Blomqvist, Joakim
Lauri, Jonas
Nilsson Dahlberg, Olle
Petersson, Elina
Stark, Isac
Abstract: För att kunna förutspå framtida pandemier och ta väl informerade beslut i en pandemi är det viktigt att det finns matematiska modeller som beskriver smittspridningen. Syftet med projektet är att ta fram och jämföra modeller som beskriver spridning av Covid-19. I rapporten presenteras fyra olika modeller; en deterministisk SIR-modell, två stokastiska SIR-modeller och en nätverksmodell. De metoder som använts till att simulera modellerna beskrivs och parametervärden som uppskattats från litteraturdata och med hjälp av beräkningsmetoder presenteras. Modellerna jämförs sedan utifrån olika kriterier och vi beskriver deras för- och nackdelar. MSE (Mean squared error) används till att uppskatta hur bra precision de olika modellerna har vid anpassning till antal sjukhusinläggningar i Sverige och nätverksmodellen kan ge bäst anpassning.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302837
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.