Ökad digitalisering i byggproduktion: Studie med avseende på nuläge och potentiella förbättringar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302932
Download file(s):
File Description SizeFormat 
2021 ACEX20 Ludwig Bengtsson - Felix Kindbom.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Ökad digitalisering i byggproduktion: Studie med avseende på nuläge och potentiella förbättringar
Authors: Bengtsson, Ludwig
Kindbom, Felix
Abstract: Digitaliseringsgraden i svensk byggindustri är låg jämfört med många andra branscher och bland svenska byggentreprenörer finns det stor utvecklingspotential i nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Utöver låg digitaliseringsgrad i svensk byggbransch kritiseras den även för att vara ineffektiv och osäker. En bidragande orsak till det är bristfällig kommunikation mellan involverade aktörer i byggprojekt. Det finns flertalet funktioner som digitala verktyg kan tillhandahålla i syfte att förbättra bland annat kommunikationen. Det utgörs främst av kommunikativa, informativa och kvalitetssäkrande funktioner kopplade till säkerhet och effektivitet på en byggarbetsplats. I intervjustudien undersöktes hur digitala verktyg används bland företag verksamma i svensk byggindustri samt hur de arbetar med implementering av digitala arbetssätt. Det framkom i intervjustudien att företag använder digitala verktyg i olika utsträckning. Användandet skiljer sig mellan företag men också internt i verksamheter. Frågor som berördes i undersökningen var hur företag arbetar med digitala verktyg, vilka tekniska egenskaper som efterfrågas, hur digitala arbetssätt kan förbättra en verksamhet samt hur företag bör gå till väga för att lyckas implementera digitala verktyg. Underlaget som framkom i intervjustudien vägdes mot tidigare forskning och digitala verktyg jämfördes utifrån användningsområden, användarupplevelse och realiserbarhet. Det resulterade i ett antal tekniska och organisatoriska förfaranden som företag verksamma inom svensk byggindustri kan beakta i syfte att öka digitaliseringsgraden i byggproduktion.
Keywords: Betonmast;digitala verktyg;digitalisering;implementering;kommunikation
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/302932
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.