Studio i mekanik och hållfasthetslära: Utökning av experiment och digital anpassning av studions innehåll

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303635
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Slutrapport för Kandidatarbete Studio i Mekanik och Hållfasthetslära_2021 (002).pdf54.37 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Studio i mekanik och hållfasthetslära: Utökning av experiment och digital anpassning av studions innehåll
Authors: Borg Karlsson, Pontus
Fakt, Alice
Johansen, Olivia
Siöland, Emma
Svensson, Simon
Zamola, Sebastian
Abstract: Studion i mekanik och hållfasthetslära tillkom 2012. Innehållet i studion har syftet att komplettera det teoretiska materialet i grundundervisningen på Chalmers tekniska högskola med material som visualiserar olika moment inom främst mekanik och hållfasthetslära, men även t.ex. maskinelement. Sedan studion skapades har flera kandidatgrupper utvecklat dess innehåll med nytt material och vidareutvecklat befintligt material. Resultat och slutsatser från tidigare års kandidatarbeten, intervjuer med lärare inom ämnena, utvecklandet av ett pedagogiskt ramverk och egna erfarenheter har legat till grund för framtagningen av nytt material. Under arbetet har fyra helt nya experiment tillverkats. Dessa tillskott berör områdena masströghetsmoment, linkrafter, utväxling på kugghjul och krympförband. Unikt för kandidatarbetet i år är att utöver de fysiska experiment som tillverkats funnits ett fokus på digitalisering av befintliga fysiskt material, då detta blivit högst aktuellt till följd av pandemin COVID-19. Materialet som idag används i undervisningen av mekanik och hållfasthetslära kompletteras väl av studions nya tillskott. Att genomföra en mer ingående pedagogisk studie, förslagsvis på Chalmers egna studenter, som senare kan appliceras på studions utveckling är ett möjligt nästa steg i arbetet.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Series/Report no.: 2021:01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303635
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.