Brandaspekter vid byggande med trä i höghus - En jämförelse mellan Sverige, Norge och Storbritannien

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303691
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 Norberg Amanda.pdf5.46 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Brandaspekter vid byggande med trä i höghus - En jämförelse mellan Sverige, Norge och Storbritannien
Authors: Norberg, Amanda
Abstract: Det är idag välkänt att flera faktorer måste etableras för att stoppa växthuseffektens framfart. Etableringen av massivträ i höghus är en god start på vägen. Etableringen av massivträ syns tydligt i nybyggnationer och en strävan efter mer exponerat trä i byggnaden har påbörjats. Träets naturliga egenskaper med låg vikt i förhållande till volym skapar nya möjligheter för fraktning av prefabricerade element. Prefabriceringen bidrar till att större partier kan fraktas, vilket vidare leder till minskad tid på arbetsplatsen. Anledningen till den sena etableringen av massivträhus beror på de brand- samt fuktfaktorer som tillkommer. Inte nog forskning hade tidigare utförts på materialet vilket kan skapa en osäkerhet bland konstruktörer, konsulter samt kunder. Materialet innebär en mer komplex konstruktion där brand samt fukt spelar en större roll vid jämförelse med betongbyggnader. Risken för mögel och röta medför riktlinjer för räddningstjänsten, där de behöver mer förkunskaper vid släckning av en träbyggnad vid jämförelse med en betongbyggnad. Vid jämförelse av de brandtekniska kraven i Sverige, Norge och Storbritannien finns många likheter, dock använder sig de tre olika länderna av speciella verktyg. Norge har lägst krav vid användande av trä, de värdesätter hälsofördelarna högt och etablerar därför massivträ i större grad. Storbritannien har istället högst krav på träbyggnationer, katastrofer som Greenfell Tower och The Great Fire har satt djupa spår inom landet och bidrar till striktare krav. Sverige använder sig istället av tekniska byten vid massivträ hus. Tekniska byten innebär att till exempel installation av sprinkler kan bidra till mer exponerat trä. De tekniska bytena måste stärkas med hjälp av analytisk dimensione ring. Analytisk dimensionering skapar enorma möjligheter för utvecklandet av massivträ i höghus. Användandet av brandskyddsfärg, impregnering, gipsskivor samt andra brandskyddande material skapar stora möjligheter att fortsätta och vidareutveckla byggnationen i trä. Dagens forskning gällande byggnation i trä skapar stora möjligheter samt utvecklingspotential för byggmaterialet. Trä är ett utav de bästa alternativen miljömässigt och kommer fortsätta utvecklas för att skapa trygga, hälsosamma samt miljövänliga byggnader i framtiden.
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/303691
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.