E-handel – Snabbt, billigt eller hållbart - En studie om konsumenters val av leveransalternativ vid näthandelsköp inom svensk detaljhandel

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Brattberg, Jacob
Najafi, Vincent
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna studie har med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning undersökt hur svenska e-handelskonsumenter prioriterar i sitt val av leveransalternativ. Syftet med studien har varit att undersöka om det finns leveransserviceelement som efterfrågas mer eller mindre än andra. Med denna insikt kan man enligt teorin justera de tillämpbara elementen efter vad konsumenten verkligen efterfrågar och på så vis vinna mycket ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna studie visar bland annat att svenska e-handelskonsumenter inte prioriterar kort leveranstid som det viktigaste kriteriet vid val av hemleverans. Därutöver har en majoritet av de tillfrågade uppgett att de är villiga att vänta mellan 1–5 dagar extra i syfte att främja en hållbar transport. Detta indikerar att alla leveranser inte behöver behandlas lika i fråga om leveranstid utan kan anpassas och justeras efter behov. Med denna kunskap öppnas möjligheten upp att kunna erbjuda e-handelskonsumenter en billig och hållbar transport med en leveranstid anpassad efter den verkliga efterfrågan.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
e-handel , näthandel , hållbarhet , hemleverans , leveransserviceelement
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index