E-handel – Snabbt, billigt eller hållbart - En studie om konsumenters val av leveransalternativ vid näthandelsköp inom svensk detaljhandel

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304332
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Grupp 17 - Brattberg & Nayafi - E-handel - Snabbt, billigt eller hållbart.docx2.52 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: E-handel – Snabbt, billigt eller hållbart - En studie om konsumenters val av leveransalternativ vid näthandelsköp inom svensk detaljhandel
Authors: Brattberg, Jacob
Najafi, Vincent
Abstract: Denna studie har med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning undersökt hur svenska e-handelskonsumenter prioriterar i sitt val av leveransalternativ. Syftet med studien har varit att undersöka om det finns leveransserviceelement som efterfrågas mer eller mindre än andra. Med denna insikt kan man enligt teorin justera de tillämpbara elementen efter vad konsumenten verkligen efterfrågar och på så vis vinna mycket ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna studie visar bland annat att svenska e-handelskonsumenter inte prioriterar kort leveranstid som det viktigaste kriteriet vid val av hemleverans. Därutöver har en majoritet av de tillfrågade uppgett att de är villiga att vänta mellan 1–5 dagar extra i syfte att främja en hållbar transport. Detta indikerar att alla leveranser inte behöver behandlas lika i fråga om leveranstid utan kan anpassas och justeras efter behov. Med denna kunskap öppnas möjligheten upp att kunna erbjuda e-handelskonsumenter en billig och hållbar transport med en leveranstid anpassad efter den verkliga efterfrågan.
Keywords: e-handel;näthandel;hållbarhet;hemleverans;leveransserviceelement
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304332
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.