Europeiskt och kinesiskt samspel i maritim infrastruktur - En tillbakablick, nutidsbild samt framtidsprognos

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304334
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Europeiskt och kinesiskt samspel i maritim infrastruktur - En tillbakablick, nutidsbild samt framtidsprognos
Authors: Josefsson, Axel
Nylund, Linus
Abstract: Denna rapport undersöker samspelet i maritim infrastruktur mellan Kina och Europa. Meningen med arbetet är att undersöka bakgrund, nutid samt framtida möjligheter inom ämnet. Under 2017 uppmärksammade en del nyhetssajter ett ökat antal kinesiska investeringar i Europa. Ämnet har väckt stort intresse sedan dess. På senare tid har det skett ett skifte på synen av utländska investeringar i väst, inte minst i maritim infrastruktur, i samband med att Kina ökat komplexiteten av deras investeringsstrategier. På senare tid har Kina strävat efter att utöka sitt globala transportnätverk medans väst har jobbat mot att få mer kontroll över utländska investeringar. Detta är naturligt något som skapat friktion mellan stormakterna. Införandet av EU:s förordning för granskningen av utländska direktinvesteringar 2018 är något som inte sågs med alltför blida ögon av de största kinesiska hamninvesterarna CM Port samt COSCO Shipping Ports. De rapporterar en mer pessimistisk syn på framtida investeringar i Europa 2019 jämfört med 2017. Men trots detta verkar det som att samarbetet mellan Kina och EU ändå har en ljus framtid. Detta på grund av ett nytt handels och investeringsavtal mellan Kina och EU som har rapporteras snart ska vara färdigställt. Avtalet ska främja öppenhet till viss del i maritim infrastruktur, vilket har rapporterats ska göra investeringsklimatet i de två stormakterna jämställt. Detta arbete försöker genom att söka efter teman i litteratur med olika ursprung klargöra situationen för samspel i maritim infrastruktur mellan Kina och Europa.
Keywords: Hamn;Handelsavtal;Kina;EU;Europa;maritim infrastruktur;FDI;Granskning av utländska direktinvesteringar;CAI;Comprehensive agreement on investment
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304334
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.