Design, tillverkning och testning av yaw-prob för formelbil

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304714
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kand arb 2022-01.pdfKandidatarbete15.52 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Design, tillverkning och testning av yaw-prob för formelbil
Authors: Lindqvist, Hjalmar
Nilsson, Charlie
Olausson, Rasmus
Olsson, Björn
Samuelsson, Per
Varvne, Marcus
Abstract: Under fordonsutveckling inom motorsport läggs stort fokus på bilens aerodynamiska prestanda vare sig det är bilens luftmotstånd eller lyftkraft. Målet är att använda bilens utformning för att förbättra dess prestanda när den rör sig genom luften. Ett instrument som vägleder denna utveckling är yaw-proben. En yaw-prob mäter luftens anfallsvinkel mot bilen i det horisontella planet, som kan variera beroende på vind, kurvradie, hastighet med mera. Datan som insamlas av proben är användbar för att veta vilka vinklar som är mest förekommande på en bana för vidare analyser i CFD-mjukvara och utveckling av bilen. Syftet med studien är att designa, konstruera, kalibrera och testa en yaw-prob för att användas av Chalmers Formula Student-lag. Eftersom laget utvecklar en formelbil varje år är målet att konstruera en fungerande yaw-prob som kan användas vid utveckling av framtida bilar. Detta görs genom att en konceptprob valideras med flödessimuleringar i CFD, och sedan skrivs ut med 3D-skrivare. Elektronik installeras och slutligen kalibreras proben i Chalmers vindtunnel. Resultatet visar en fungerande yaw-prob som kan mäta yaw-vinkeln med en hög noggrannhet trots den låga konstruktionskostaden på 1700 SEK. Mätningarna görs utan att påverka Chalmers Formula Student bils aerodynamiska egenskaper. Designen är gjord för att möjliggöra enkel åtkomst till alla delar, vilket är viktigt då det ska vara lätt att extrahera data och byta batteri.
Keywords: CFD;Chalmers Formula Student;yaw;yaw-prob;vindtunnel
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Series/Report no.: 2022:01
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304714
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.