Påverkan av att inkludera vindtunnelgeo metri i CFD på fordons aerodynamiska krafter

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304724
Download file(s):
File Description SizeFormat 
Kand arb 2022-02.pdfKandidatarbete5.83 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Påverkan av att inkludera vindtunnelgeo metri i CFD på fordons aerodynamiska krafter
Authors: Ahlskog, Albin
Fahlgren, Elin
Lundgren, Isak
Mikkola, Emma-Liisa
Abstract: I tidigare studier har stora skillnader hos aerodynamiska krafter mellan datorgenererade värden och värden tagna från Chalmers vindtunnel observerats. Denna studie ämnar att analysera dessa skillnader, hitta kärnproblemen till dem och ge förslag till vidare studier hur dessa skillnader kan åtgärdas eller hanteras. Studien genomfördes med redan framtagna CAD-modeller för både en buss och Chalmers vindtunnel, där vindtunneln modifierades i syfte att efterlikna den fysiska vindtunneln. CFD beräkningar utfördes i programmet STAR-CCM+. Samtidigt analyserades resultat från Chalmers vindtunnel utifrån olika inställningar tillgängliga i styrprogrammet och utifrån hål i tak och breather slot, vilka tejpades över i olika konfigurationer. Utifrån datormodellerna fanns att användandet av turbulensmodellen k−ω SST och användandet av en mesh med låga y + var de största påverkande parametrarna för att säkerställa riktighet. Däremot kunde dessa inte fullt kompensera för den totala skillnaden som finns mellan datormodell och verkliga vindtunneltester. För att ta hänsyn till denna skillnad förväntas analyser kring bl.a. gränsvillkor i de tidigare nämnda detaljerna behöva genomföras. I de verkliga vindtunneltesterna observerades en kraftig ökning av CD när tunnelns breather slot tejpades över, stundvis ökning då taket tejpades över och stor minskning då båda tejpades över i jämförelse med endast breather slot övertejpat. En stor skillnad verkade även uppstå mellan kalibreringar av vågen som användes för att mäta alla värden, där skillnaderna kunde nå storlekar på 10 counts. Resultaten vilka framkom under arbetet visade sig vara närmare den data man får från vindtunneln jämfört med tidigare arbetens resultat vid viss inställning och konfiguration i vindtunneln respektive beräkningsmodellen.
Keywords: CFD;Vindtunnel;CAD;STAR-CCM+;Avvikelse
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Series/Report no.: 2022:02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304724
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.