Hur ska Göteborgs hamn ställa sig till varuägares nearshoring? - En fallstudie om hur varuägare ser på nearshoring

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304878
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Hur ska Göteborgs hamn ställa sig till varuägares nearshoring? - En fallstudie om hur varuägare ser på nearshoring
Authors: Dempe, Malin
Hansén, Ebba
Abstract: Långa ledtider och dålig kontroll över sin produktion har blivit konsekvenser av världshandelns globalisering och företagens offshoring. Detta har visat sig vara sårbart för varuägarens försörjningskedja när oförutsägbara händelser uppstår. Covid-19 pandemin kan vara startskottet för att företag väljer att flytta tillbaka sin produktion närmre sin hemmaregion, så kallat nearshoring. Vad finns det mer för anledningar till nearshoring? Vilka fördelar och nackdelar generar det i och vart skulle det vara aktuellt att flytta? Denna rapport kommer presentera svaren på dessa frågor samt hur transporterna kommer genomföras när sträckorna blir kortare. Detta kommer att besvaras ur godsflödets perspektiv. Med hjälp av intervjuer kommer rapporten ge en tydligare bild över hur varuägares tankar går kring valet av nearshoring. Rapporten visar på att nearshoring är en mycket aktuell fråga som bör och kommer att diskuteras mer och mer i framtiden. Däremot är de flesta bara i startgropen när det kommer till genomförandet. Rapporten visar även på att kortare ledtider och stabilare försörjningskedja är de främst anledningarna till att varuägare väljer nearshoring.
Keywords: Nearshoring;Outsourcing;Offshoring;Covid19
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304878
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.