Reducering av genomloppstid i produktionen vid Manufaktor AB

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Andreasson, Martina
Bankel, Amanda
Cedulf, Isabelle
Landfors, Sara
Myrén, Adam
Olsson, Jenny
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index