Koncepttest för donation och belöningsapplikation

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Andersson, Carl
Lönnerstedt, Joakim
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under coronapandemin drabbades kafébranschen hårt när gästerna minskade. Ett sätt att ge stöd till branschen är för privatpersoner att donera pengar till ett kafé men det saknas idag tjänster som inriktar sig på just denna branschen. Projektet mål var att utveckla en proto typ till en mobilapplikation för kunder som gör det möjligt att donera pengar till ett kafé, och en webbapplikation där kaféägare i gengäld kan ge ut gåvor beroende på vilken summa som donerats. Med hjälp av JavaScript-verktygen ReactJS och React-Native har applikationer utvecklats för kund och kaféägare. Dessa två applikationer kommuni cerar genom Firebase som gett projektet tillgång till en stor mängd verktyg. Arbetet resulterade i ett system där en användare kan donera pengar och köpa varor från ett kafé. Kunden identifieras genom att deras QR-kod skannas i den webbapplikation som kaféägaren har till gång till. Genom webbapplikationen kan ägaren lägga in olika gåvor beroende på vilken summa som donerats, identifiera kunder och lägga ut produkter som kan köpas. Projektet uppnåde det satta målet och det finns stor potential för vidareutveckling av projektet
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Koncepttest , QR , ReactJS , React-Native , Firebase
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index