The re-use and re-activation of Nordstan parking garage

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Boyton, Martina
Gyllenswärd, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures, Samhällsbyggnadsteknik, Building Futures, Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material