The re-use and re-activation of Nordstan parking garage

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Architecture and engineering, MSc
Publicerad
2013
Författare
Boyton, Martina
Gyllenswärd, Anna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index