Stegvis implementering av 5S: Pilotprojekt i produktionsverkstad med hög variation och låg volym

dc.contributor.authorMoshar, Reza
dc.contributor.authorNikqi, Rinor
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskapsv
dc.contributor.examinerYlipää, Torbjörn
dc.contributor.supervisorStomberg, Michael
dc.contributor.supervisorYlipää, Torbjörn
dc.date.accessioned2022-06-07T13:25:47Z
dc.date.available2022-06-07T13:25:47Z
dc.date.issued2022sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractTranemo Metal är en verksamhet som tillverkar specialbeställda metallartiklar så som bland annat reservdelar och maskinfixturer. Deras produktion anses vara av s.k. High Mix Low Volume (HMLV) karaktär, då de tillverkar många olika varianter av produkter i mindre volymer. Företaget har under en tid haft ett mål om att standardisera verksamheten, och önskar börja sin standardiseringsresa ge nom implementering av 5S i sin verksamhet, för att i förlängningen kunna uppnå någon form av Lean produktion. Tanken är dessutom att 5S även ska underlätta införandet av andra förändringar på arbetsplatsen, så som schemalagd arbetsrotation. Syftet med detta arbete är att dokumentera och utvärdera hur ett pilotprojekt med 5S kan genomföras i en HMLV-verksamhet, som ett första steg i en Lean-implementering. Hypotesen är att standardise ringen kan genomföras som ett pilotprojekt på en utvald station, vilket kommer att utvärderas i detta arbete. Pilotprojektet har genomförts med nulägesanalys, observationer, intervjuer och närvaro i produkt ionen som grund. Utgångspunkten har varit att få både ledning och operatörer att känna sig involve rade i förändringarna som genomförts. 5S har implementerats på station 60 i enlighet med den teoretiska referensramen för arbetet, och im plementeringsstegen har dokumenterats. Projektet har visat att 5S går att implementera i sin helhet i en HMLV-verkstad så som Tranemo Metal. Såväl operatörerna som ledningen har initialt visat på god förändringsvilja, vilket dock har mattats av mot slutet av projektet. Utmaningen ligger i att bibe hålla förändringarna som genomförts på station 60. Företaget har rekommenderats att genomföra regelbundna s.k. 5S-audits för att utvärdera hur den ny ligen implementerade 5S-standarden bibehålls på station 60, och på så sätt kunna ge feedback till operatörer i syfte att åtgärda upptäckta avvikelser. Företaget upplever även själva att både 5S-audits såväl som 5S blivit aningen bortprioriterade p.g.a. hög arbetsbelastning i verksamheten, vilket behö ver åtgärdas. Arbetets slutsats är att implementeringsmetoden med pilotprojekt har fungerat bra på Tranemo Me tal, men kan även uppvisa gott resultat i andra HMLV-verksamheter. Implementeringen har gått att genomföra utan några förändringar av implementeringsmetoden jämfört med studerad teori. Pilotpro jektet, inklusive observationer i övriga delar av verksamheten, visar att företaget har potential för in förande av 5S även i resterande delar av verkstaden. I längden finns det även potential för införande av Lean production. I rapporten presenteras även förslag till framtida forskning, så som införande av arbetsrotation, standardisering av kapningstider, vidare implementering av 5S samt inventering av verktyg. Förhoppningen är att detta arbete ska kunna ligga till grund för samt inspirera till vidare im plementering av 5S i resterande delar av verksamheten.sv
dc.identifier.coursecodeIMSX20sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/304596
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectHigh Mix Low Volume, HMLV, 5S, Lean production, pilot projectsv
dc.titleStegvis implementering av 5S: Pilotprojekt i produktionsverkstad med hög variation och låg volymsv
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
Reza Moshar, Rinor Nikqi NRM_EXJ_SLUTGILTIG2.pdf
Storlek:
12.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.51 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: