Framtidens domstol En utforskande studie kring implementering av AI inom det svenska domstolsväsendet

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Andersson, Andreas
Landin, Jonatan
Karlsson, Tobias
Turesson, Markus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna att implementera AI i det svenska domstolsväsendet och vilka följder som en potentiell användning av AI skulle kunna ha för Sveriges domstolar och det svenska samhället. I dagsläget används AI i allt större utsträckning inom samhällets olika funktioner, men hur kommer en av samhällets mest trögrörliga institutioner, domstolsväsendet, kunna utnyttja de tekniska framsteg som gjorts inom det snabbt avancerande fältet AI? Svenska domstolar är idag inte helt enhetliga i sitt dömande. Dessutom har förvaltningsrätterna väldigt långa handläggningstider i vissa typer av mål. I denna studie utforskas AI:s möjlighet att lösa dessa problem. Vidare identifieras huvudfaktorerna som påverkar hur framgångsrik användningen av AI inom domstolsväsendet blir. Studien baseras på underlag från 16 intervjuer med områdesexpert på antingen AI eller juridik. Från intervjuerna fångades olika perspektiv upp, som därefter delades in i teman. Kunskapen och informationen som samlades in från dessa teman kombinerades med ett teoretiskt ramverk för att identifiera fyra nyckelfaktorer för framgångsrikt nyttjande av AI inom svenska domstolar. Dessa är att bygga AI:n utifrån ett förutbestämt syfte, att tydliggöra ansvarsfördelningen, att utveckla AI:n med fokus på transparens och förklarbarhet och att vara medveten om och försöka minimera oönskad bias.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Artificiell Intelligens , Domstolsväsendet , Automatisering , Bias , Transparens
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index