Tjänstefiering av vitvaror:Hur tjänstefiering av vitvaror kan utformas för att skapa en mer hållbar konsumtion och användning

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Hamza, Medina
Holmqvist, Alicia
Jensen, Ebba
Nylander, Alexandra
Rickard, Erica
Sandgren, Frida
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vitvaror är produkter som används mycket frekvent. Många hushåll äger sina egna vitvaror och om en vitvara går sönder är det användaren själv som måste lösa problemet. Frågan som användaren därmed ställer sig är om det är värt att lägga pengar på reparation respektive inhandla en helt ny vitvara. Att vitvaror går sönder och följaktligen kräver reparation alternativt byts ut är ohållbart miljömässigt. I denna rapport undersöks hur ansvaret över vitvarorna flyttas från användarna till ett företag genom att vitvaror kan hyras via en tjänst. Följaktligen blir det företagets ansvar att reparera och hantera vitvaran om den går sönder. Detta har dessutom undersökts ur ett hållbarhetsperspektiv för att gynna miljön. Till en början studerades den nuvarande situationen med hjälp av analyser och litteraturstudier. Fortsättningsvis sammanställdes kundens, företagets samt miljöns behov och krav, detta genom bland annat en enkätundersökning och intervjuer. För att komma fram till ett slutligt tjänstekoncept utfördes idé- och konceptgenereringar i flera iterationer. Slutligen har ett tjänstekoncept för uthyrning av tvättmaskiner framtagits. Detta är en tjänst där ett företag ansvarar för leverans och reparation av tvättmaskinen, samtidigt som användaren kontinuerligt rengör maskinen för att förlänga dess livslängd. Det är företaget som tillgodoser kunden med rengöringstabletter en gång årligen. Vidare har själva tvättmaskinen mer avancerade funktioner då den bland annat meddelar användaren när det är dags för rengöring samt om den ej är tillräckligt fylld med tvätt. Vidare doserar den tvättmedel automatiskt. För att underlätta en miljövänlig användning är eco-programmen förvalda. Dessutom samlas statistik om tvättmaskinens energi- och vattenförbrukning i en app samt en hemsida där användaren uppmanas att tvätta mer hållbart. Andra funktioner i appen respektive hemsidan är att användaren kan felanmäla tvättmaskinen och se instruktionsvideos för hur tvättmaskinen skall rengöras korrekt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index