Hur blir byggchefen en ledare? En studie om kompetenshantering och strategiskt ledarskap

dc.contributor.authorCRNOJA, MARINA
dc.contributor.authorGARCES, PAUL SIMON FADDUL
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadstekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:55:06Z
dc.date.available2019-07-03T14:55:06Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractKravet på ett bra och effektivt ledarskap är påtagligt i byggorganisationen, då byggchefen förväntas samordna olika aktörer i byggprojekt och samtidigt hålla sig inom projektets ramar för att producera ett bra resultat. Byggbranschen är i en rådande högkonjunktur, samtidigt som bristen på kompetent personal är hög och teknologiutvecklingen ligger på en lägre nivå än i andra branscher. Rollen som byggchef skiljer sig från den traditionella chefsrollen i ett antal faktorer, särskilt då byggprojekt är unika, resultat tar längre tid att se och utvärdera, samt att man ständigt ska samordna olika aktörer i projekten. På så sätt ställs höga krav på ett bra ledarskap som ska bidra till att hjälpa byggföretagen nå efterfrågan i branschen. Projektet har genomförts i samarbete med Wästbygg i syfte att skapa en bild över hur man idag på företaget arbetar med ledarskap och hur det kan förbättras. Detta har gjorts genom att intervjua anställda i ledande befattningar på företaget, samt genom att ta del av företagsinterna dokument såsom KMA-handbok, befattningsbeskrivningar och Års- och hållbarhetsrapport. Syftet var även att se hur man i byggorganisationen arbetar med kompetenshantering och det strategiska ledarskapet som genomsyrar företagskulturen. Efter en omfattande litteraturstudie inom ledarskap, byggbranschen samt HR-teorier som grund till intervjuer med anställda på företaget fastställs det att byggorganisationer bör arbeta med ledarskapet i en högre utsträckning än de gör idag. Man bör särskilt ställa krav på ledarskap i valet av byggchefer, där den byggnadstekniska kunskapen kan värderas lägre än den görs idag. Utifrån den studie som utförts är rekommendationen att byggorganisationen bör ha en samlad ledarskapsteori där man vågar bortse från den traditionella kompetensprofilen. Dessutom bör mentorskap utnyttjas för erfarenhetsåterföring, i kombination med löpande ledarskapsutbildningar som ersätter de intensiva kurser som erbjuds idag. Vidare är det viktigt att arbeta ur ett långsiktigt perspektiv där man kopplar rätt person till rätt projekt för att säkerställa goda resultat genom ett gott ledarskap.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/256139
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectCivil Engineering
dc.titleHur blir byggchefen en ledare? En studie om kompetenshantering och strategiskt ledarskap
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSamhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
256139.pdf
Storlek:
11.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext