Introduktion av nyutexaminerade ingenjörer i byggproduktion - En kvalitativ studie med fokus på arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och avgångsbenägenhet

dc.contributor.authorABBESTAM, ANNA
dc.contributor.authorÅKERBLAD, LINA
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljötekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:35:27Z
dc.date.available2019-07-03T14:35:27Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractSyftet med examensarbetet är att undersöka och analysera introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer på ett av Skanska Sverige AB:s distrikt, med avseende på introduktionens inverkan på deras benägenhet att stanna på företaget. Målet är att identifiera styrkor och brister i utförandet, samt ge förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Examensarbetet har genomförts genom en litteratur- och dokumentstudie samt en intervjuundersökning där informanterna bestod av nyutexaminerade ingenjörer, personer som varit delaktiga i introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer, distriktets HR samt distriktschef. Skanska Sverige AB har gemensamma regler och riktlinjer för introduktionen av nyanställda, men alla är inte kompatibla med regionens förutsättningar och arbetssätt. Att inte ta hänsyn till distriktsspecifika förutsättningar kan inverka negativt på introduktionen av nyutexaminerade ingenjörer. Under introduktionen är det viktigt att arbeta för nyutexaminerade ingenjörers arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, eftersom det påverkar anställdas vilja att stanna på företaget. Meningsfulla, utmanande och utvecklande uppgifter är tillsammans med god social arbetsmiljö några av de viktigaste faktorerna i skapandet av motivation och arbetstillfredsställelse hos distriktets anställda.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/251469
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-17-07
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectCivil Engineering
dc.titleIntroduktion av nyutexaminerade ingenjörer i byggproduktion - En kvalitativ studie med fokus på arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse och avgångsbenägenhet
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSamhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
251469.pdf
Storlek:
1.1 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext