WebControl i ASP.NET - En implementation av diagrambibliotek

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2011
Författare
Allevik, ROBERTH
JOHANSSON, JOSEF
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Uppgiften som utförde var att i samråd med LogBoostia, skriva en kravspecifikation för utredning av vilket diagrambibliotek som var den mest lämpliga att integrera i LogBoostias system med avseende på funktionalitet, kostnad samt att implementera ett abstraktionslager ovanpå detta bibliotek; så att det på ett modulärt vis kunde integreras i LogBoostias befintliga system. För att det sedan skall agera som ett verktyg för kunder när de vill undersöka hur mycket, samt på vilket vis LogBoostias system används. På marknaden finns idag en rad bibliotek som används för att visualisera data, som är allt från stora aktörer till små implementationer. I en första etapp valdes därmed ett bibliotek ut, sedan tillskaffades kunskap avseende API, utvecklingsmiljö och programmeringsspråk, för att förstå vad som krävs för att implementera ett bibliotek genomlevdes en inlärningsprocess även i .NET-ramverket. Rapporten beskriver därför de grundläggande delarna i .NET-ramverket, de mest grundläggande koncepten för hur ASP.NET löser problemet med att bibehålla applikations- och tillståndsdata över flera HTTP-anrop. Vidare beskrivs hur sidor i ASP.NET är uppbyggda kring web-kontroller och hur de fungerar, och även tekniker och tillvägagångsätt för att bygga upp en abstraherande struktur kring biblioteken som implementerats. Rapport beskriver även hur implementationen av modulen genomfördes, vilka viktiga designbeslut och anpassningar som gjordes för att kunna leverera det utvalda biblioteket Microsoft Charts som en modul, med kraven på modularitet och användarvänlighet som skulle uppfyllas med hjälp av ASP.NET.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Programvaruteknik , Datorteknik , Information & Communication Technology , Software Engineering , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index