WebControl i ASP.NET - En implementation av diagrambibliotek

dc.contributor.authorAllevik, ROBERTH
dc.contributor.authorJOHANSSON, JOSEF
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)sv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)en
dc.date.accessioned2019-07-03T12:47:09Z
dc.date.available2019-07-03T12:47:09Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractUppgiften som utförde var att i samråd med LogBoostia, skriva en kravspecifikation för utredning av vilket diagrambibliotek som var den mest lämpliga att integrera i LogBoostias system med avseende på funktionalitet, kostnad samt att implementera ett abstraktionslager ovanpå detta bibliotek; så att det på ett modulärt vis kunde integreras i LogBoostias befintliga system. För att det sedan skall agera som ett verktyg för kunder när de vill undersöka hur mycket, samt på vilket vis LogBoostias system används. På marknaden finns idag en rad bibliotek som används för att visualisera data, som är allt från stora aktörer till små implementationer. I en första etapp valdes därmed ett bibliotek ut, sedan tillskaffades kunskap avseende API, utvecklingsmiljö och programmeringsspråk, för att förstå vad som krävs för att implementera ett bibliotek genomlevdes en inlärningsprocess även i .NET-ramverket. Rapporten beskriver därför de grundläggande delarna i .NET-ramverket, de mest grundläggande koncepten för hur ASP.NET löser problemet med att bibehålla applikations- och tillståndsdata över flera HTTP-anrop. Vidare beskrivs hur sidor i ASP.NET är uppbyggda kring web-kontroller och hur de fungerar, och även tekniker och tillvägagångsätt för att bygga upp en abstraherande struktur kring biblioteken som implementerats. Rapport beskriver även hur implementationen av modulen genomfördes, vilka viktiga designbeslut och anpassningar som gjordes för att kunna leverera det utvalda biblioteket Microsoft Charts som en modul, med kraven på modularitet och användarvänlighet som skulle uppfyllas med hjälp av ASP.NET.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/155903
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectInformations- och kommunikationsteknik
dc.subjectProgramvaruteknik
dc.subjectDatorteknik
dc.subjectInformation & Communication Technology
dc.subjectSoftware Engineering
dc.subjectComputer Engineering
dc.titleWebControl i ASP.NET - En implementation av diagrambibliotek
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Ladda ner