Studio i mekanik och hållfasthetslära: Systematisk digitalisering och organisering av studio med laborationer i mekanik och hållfasthetslära

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Fischer, Rasmus
Götberg, Anna
Löfgren, Emma
Sihlbom, Bjarne
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kandidatarbetesämnet Studio i mekanik och hållfasthetslära har funnits sedan 2013 men inte blivit av varje år. Ämnet ger en möjlighet för studenter att bl.a bygga egna experiment i kurser inom området mekanik, dynamik och hållfasthetslära. Experimenten har för avsikt att studenter ska få en intuitiv uppfattning om olika fenomen som man läser om i kurser. Efter diskussion i gruppen valdes att arbetet skulle gå ut på att organisera, strukturera och reparera studion och dess experiment på ett sätt som gör det lättare att använda sig av den med befintliga experiment, då det ansågs finnas tillräckligt med experiment i nuläget. Andra mål med projektet var att göra studion mer pedagogisk och att skapa en bra grund för framtida arbeten inom samma ämne. Med fokus på att göra studion användarvänlig har en litteratursökning utförts med målet att hitta ett tilltalande sätt att utforma labbmanualer och skapa en enighet med alla experiment. Därefter skapades mallar för nya manualer och etiketter i en iterativ process, med särskild hänsyn till den grafiska designen och textformateringen. Totalt 37 utkast till nya manualer skapades med tillhörande etiketter utifrån mallarna. Dessutom gjordes en ny Canvassida för studion. Under arbetets gång skedde också intervjuer och ett studiebesök. Då dessa gjordes mycket tidigt i processen bidrog de inte mycket till slutresultatet, men de gav värdefulla insikter under arbetets gång. Litteraturstudien bidrog med mer i form av att sådant som textstorlek, typsnitt, färger, innehåll och visuell hierarki motiverades med litteraturen. Slutligen presenterades idéer för framtida kandidatarbeten, som innefattar nya experiment och råd inför studions framtida flytt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index