Hur påverkas en redares ansvarsförsäkring av bristande överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna? - En studie av Finnbirchs förlisning

dc.contributor.authorHansson, Andreas
dc.contributor.authorNikolopoulos, Alexander
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för sjöfart och marin tekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Shipping and Marine Technologyen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:13:51Z
dc.date.available2019-07-03T13:13:51Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractM/S Finnbirch förliste år 2006. Fartyget var lastat med lastbilstrailers och pappersrullar. Lasten var otillräckligt säkrad vilket gjorde att lasten lossnade när fartyget gick in i en svår storm. Fartyget fick slagsida och sjönk. Rapporten syftar till att ta reda på hur den otillräckligt säkrade lasten, som berodde på en bristande säkerhetsorganisation påverkade försäkringsutbetalningen. För att utröna ifall redaren har brustit i sina skyldigheter har en litteraturstudie gjorts på lagar, försäkringsgivarens avtalsregler och säkerhetsföreskrifterna. Undersökningen har tre frågeställningar; Spelade bristerna i redarens säkerhetsbestämmelser en betydande roll i Gards försäkringsutbetalning? Höjdes eller sänktes Lindholm Shippings försäkringspremie av Finnbirchs förlisning? Hur stor insyn har försäkringsbolaget (Gard) i redarens säkerhetsimplementering? Fartygsägaren Lindholm Shipping hade en ansvarsförsäkring, en så kallad Protection & Indemnity-försäkring, Försäkringen täcker fartygsägarens (redarens) ansvar gentemot tredje man vid en olycka. I detta fall var det främst lastägarna som påverkades varav ersättning utgick till dem. Försäkringen utgår från att redaren har rätt att begränsa sitt ansvar och därmed sänka skadeståndsbeloppet. Det kräver att vissa kriterier har uppfyllts. Redaren får bland annat inte ha varit grovt vårdslös i sitt handlande och inget uppsåt får ha varit bakomliggande. Redaransvaret gäller också personal som arbetade på fartyget så ersättning utgick även till dem. Personalen var ansvarig för att lasten var korrekt säkrad. Dock hade personalen inte fått tillräckligt med utbildning för att utföra uppdraget på ett, enligt reglerverket, fullgott sätt. Detta kan anses ha brutit mot säkerhetsföreskrifterna, den så kallade ISM-koden. Föreskrifterna är ett krav för redare att följa och avsaknaden av en lastsäkringsutbildning kan anses vara en säkerhetsbrist. Redarens bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifterna hade dock inte en nämnvärd påverkan på försäkringsutbetalningen men väl på premien. Finnbirchs redare var ansvarig för att ha agerat vårdslöst, men det var inte tillräckligt för att betalningen skulle utebli. Hade säkerheten varit högre så hade olyckan kunnat undvikas, men säkerheten i sig hade inte varit tillräcklig för att sänka försäkringens premie. Däremot höjs premien efter att en större försäkringsutbetalning skett. Dock räcker höjningen inte för att försäkringsbolaget ska återfå pengarna med tiden.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/179988
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectTransport
dc.subjectTransportteknik och logistik
dc.subjectFörsäkringsrätt
dc.subjectTransport
dc.subjectTransport Systems and Logistics
dc.subjectInsurance law
dc.titleHur påverkas en redares ansvarsförsäkring av bristande överensstämmelse med säkerhetsföreskrifterna? - En studie av Finnbirchs förlisning
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
local.programmeSjöfart och logistik (180 hp)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
179988.pdf
Storlek:
886.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext