Barriärer vid en omställning till biobaserad plast

dc.contributor.authorAntonsson Torin, Ellen
dc.contributor.authorBååt, Malin
dc.contributor.authorSchmidt, Frida
dc.contributor.authorBengtsson, Maja
dc.contributor.authorGalligani Vardheim, Sara
dc.contributor.authorWiklund, Matilda
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisationsv
dc.contributor.examinerBohlin, Erik
dc.contributor.supervisorHermansson, Frida
dc.date.accessioned2021-09-07T07:24:33Z
dc.date.available2021-09-07T07:24:33Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractPlast är en väsentlig komponent i det moderna samhället som löser många behov och problem i det dagliga livet. Behovet av plast förväntas dubblas i och med att världsbefolkningen ständigt ökar samtidigt som den allmänna levnadsstandarden förbättras. Trots materialets många fördelar tillkommer även en rad negativa konsekvenser med en utbredd plastanvändning. Under senaste åren har baksidan av denna utbredning börjat upptäckas, inte minst i världshaven. På grund av detta utforskas idag möjligheterna till olika typer av biobaserade plaster, där kan tänkas användas i detta syfte. Lignin finns naturligt som bindemedel i växtriket och är speciellt lättillgängligt i Sverige på grund av den stora tillgången på skog och den stora skogsindustrin. Studien syftar till att undersöka vad som hindrar lignin från att ersätta fossilbaserad plast i Sverige, samt hur valet av lignin kan stimuleras för att utöka andelen biobaserad plast. För att formulera frågeställningarna utfördes en förstudie av befintlig litteratur. Därefter utfördes en enkätundersökning samt en intervjustudie för att besvara frågeställningarna. Enkäten utformades utifrån den utförda förstudien. Denna enkätundersökning låg sedan till grund för utformningen av intervjuerna samt för urvalet av potentiella respondenter. Genom att intervjua olika aktörer från det svenska näringslivet uppnåddes en god uppfattning om hur användningen av lignin ser ut i Sverige idag. En backcasting metod användes för att identifiera barriärerna som hindrar ligninbaserad plast från att användas i en större utsträckning och med vilka medel dessa kan sänkas. De identifierade barriärerna grupperades in i tekniska, ekonomiska, politiska och övriga, där det visade sig att de största barriärerna till ligninets utbredning är av teknisk karaktär. Till exempel försvårar ligninets färg och lukt kommersiellt bruk, medan dess nedbrytbarhet är en större svårighet inom industrin. Samtliga respondenter diskuterade politiska styrmedel som möjliga incitament för ökad användning av lignin. Dessa styrmedel skulle kunna underlätta utvecklingen av materialet, samt så småningom öka efterfrågan.sv
dc.identifier.coursecodeTEKX04sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/304049
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesTEKX04-21-06sv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectligninsv
dc.subjectbioplastsv
dc.subjectbiobaserad plastsv
dc.subjecthållbarhetsv
dc.subjectmiljöpåverkansv
dc.subjectpolymera materialsv
dc.subjectteknikutvecklingsv
dc.subjectplastindustrinsv
dc.subjectbackcastingsv
dc.titleBarriärer vid en omställning till biobaserad plastsv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
TEKX04-21-06.pdf
Storlek:
671.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.51 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: