The Suitability of the Method Right Speed in the City for Residential Areas in Gothenburg: A Basis for the Traffic and Public Transport Authority’s Work with Overhaul of Speed Levels

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
SALOMONSSON, TERESE
WEGÉN, SANDRA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index