Produktutveckling av släpbår för militär personal

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Beén, Johanna
Wingren Bergman, Carl
Nilsson, Karin
Rosengren, Sofia
Sabel, Axel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Kandidatarbetet har utförts i syfte att undersöka behov och krav kring en framtida släpbår för användning inom Försvarsmakten. Undersökningen gjordes för att kunna ta fram ett för användarna väl fungerande koncept med tillhörande prototyp. Studierna utfördes huvudsakligen med hjälp av kvalitativa metoder med användaren i centrum. Datainsamlingen resulterade i en djup förståelse för de behov och krav en släpbår behöver uppfylla. En viktig slutsats är att användarnas behov ibland är mycket motsägelsefulla. Slittålighet, stabilitet och varmhållning, konkurrerar ständigt med låg vikt och volym. Med detta i åtanke har det med hjälp av användarstudierna tagits fram ett slutgiltigt koncept. Konceptet kallas Bårrito och dess prototyp har tagits väl emot av kvalificerade användare. Kandidatarbetet genomfördes i samarbete med företaget SnigelDesign AB. Övervägande del av studierna utfördes på Försvarsmedicincentrum i Göteborg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index