Redo för ECDIS?

dc.contributor.authorNykvist, Emma
dc.contributor.authorOlafsson, Carl
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciencesen
dc.date.accessioned2019-07-03T14:56:01Z
dc.date.available2019-07-03T14:56:01Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractDe senaste årens stora tekniska framsteg i fråga om navigationsutrustning har i många avseenden förändrat det navigatoriska arbetet ombord. Ett exempel på detta är hur Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) nästan helt har ersatt traditionella papperssjökort. För att stävja ökningen av ECDIS-relaterade olyckor har den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO), genom flaggstaterna, skapat en utbildningsstandard för att öka och upprätthålla en uppdaterad kompetens bland seglande befäl. I denna studie undersöks om Transportstyrelsens regelverk kring ECDIS-utbildning av nautiker är tillräckligt för att upprätthålla fullgod ECDIS-kunskap hos svenska däcksbefäl. Detta undersöktes genom att låta en grupp befäl besvara en nätbaserad enkät med både allmänna frågor om deras ECDIS-vanor och en kunskapstestande del. Resultatet indikerar att respondenterna, inom hantering av ECDIS, både har en bristande kunskapsnivå och en otillfredsställande tillgång till utbildningsmöjligheter. Men vad viktigare är, uppvisar respondenterna samtidigt en vilja att fördjupa sina kunskaper via både kompetensutveckling och ombordövningar.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/256272
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectInformations- och kommunikationsteknik
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectMarin teknik
dc.subjectInformation & Communication Technology
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectMarine Engineering
dc.titleRedo för ECDIS?
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
256272.pdf
Storlek:
2.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext