Optimization of stiffness and damping properties of below-knee prosthesis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Serrancolí Masferrer, Gil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper , Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Optimeringslära, systemteori , Fastkroppsmekanik , Konstruktionsteknik , Life Science , Production , Innovation & Entrepreneurship , Optimization, systems theory , Solid mechanics , Construction engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index