Optimization of stiffness and damping properties of below-knee prosthesis

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Serrancolí Masferrer, Gil
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper, Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Optimeringslära, systemteori, Fastkroppsmekanik, Konstruktionsteknik, Life Science, Production, Innovation & Entrepreneurship, Optimization, systems theory, Solid mechanics, Construction engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material