Framtida Kontorslösningar: En analys av Swegons kontor i Göteborg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
William, Charlotte
Ivanovski, William
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sedan Corona-pandemins spridning över världen i början av 2020 har många företag tvingats omvärdera och se över hur de använder sina kontor, och vilken funktion de fyller. Då de anställda på Swegons huvudkontor i Högsbo i Göteborg började återvända till kontoret efter att ha arbetat hemma i nästan ett år ställdes ledningen inför ett dilemma. Personalstyrkan hade ökat och förväntades fortsätta öka, och lokalerna de hyrde rymde inte längre alla anställda. För att tillgodose behovet av arbetsplatser, både till antal, men framför allt med vad ett nytt mer digitalt och flexibelt arbetssätt krävde, utfördes studien. Genom att dels studera befintliga lösningar och forskning och framför allt efterfråga och studera personalens behov och önskemål söktes följande frågor besvaras; Hur ser Swegons personals optimala arbetsplats ut med hänsyn till lokalerna? - Hur kan arbetsmiljön utformas för att uppmuntra till prestation och välbefinnande? - Hur kan lokalerna optimeras för att medge en flexibel och motiverande arbetsplats? Att alla skulle ha någonstans att arbeta ifrån och därmed känna sig välkomna och inkluderade på kontoret var något som blev tydligt tidigt i processen, men även andra mer psykosociala faktorer lyftes fram. Bland annat möjligheten till interaktion och samarbete mellan kollegor, vilket medfört svårigheter då många valt att delvis arbeta på distans och därmed ökat kravet till att även kunna hålla så kallade semi-digitala möten och samarbeten. Ett ljust och luftigt kontor önskades också för att ge energi och öka prestationen hos de anställda, men det begränsades samtidigt av risker med ökad stress och koncentrationssvårigheter från för mycket sensorisk stimulans som lätt kan komma av stimmiga öppna kontorslandskap. En kombination av öppna skrivbordslandskap, mindre enmanskontor och många mötesrum tillsammans med projektrum som kan brukas av anställda som arbetar i längre projekt ihop blev den lösning som bäst motsvarade de krav som uppkommit.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index