Automatisering av pallpackning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Röhr, Simon
Hansson, Viktor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Framtiden går mot ett mer näthandelsbaserat tillstånd och medför ett behov av att effektivt sköta lagring, hantering och leverering av de produkter som på marknaden erbjuds. Robotteknologi är idag bättre och billigare än tidigare, detta till följd av konkurrensen på marknaden. En investering i en automatisering av pakethanteringen är således närmare idag, även för mindre företag som bedriver näthandel och med en lägre budget. Företaget RT Robotics ser en möjlighet att genomföra denna automation och behöver då den algoritm som hanterar och optimerar de paket som är tänkta att placeras på en lastpall. I denna rapport beskrivs framtagandet av denna algoritm, som med information om paketens dimensioner beräknar fram slutpositioner hos paketen på den tänkta lastpallen. Den kod som skrevs hanterar en stor variation sett till både paketdimensioner och antal mycket väl, något som för en människa kan ses som en näst intill omöjlig uppgift då tiden är begränsande. Den praktiska utformningen av inläsning- och frammatningsteknik av paketen samt den fysiska placeringen roboten ansvarar för ligger utanför detta projekts ramar och lämnas åt RT Robotics. De paket som hanteras begränsas även till en rätblocksformad geometri, detta för att simplifiera programlogiken.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Automatisering av pallpackning , automatisering , planering , dimensionering , programmering , reflektion , förbättring
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index