Studio i mekanik och hållfasthetslära: Utökning av experiment och digital anpassning av studions innehåll

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Borg Karlsson, Pontus
Fakt, Alice
Johansen, Olivia
Siöland, Emma
Svensson, Simon
Zamola, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Studion i mekanik och hållfasthetslära tillkom 2012. Innehållet i studion har syftet att komplettera det teoretiska materialet i grundundervisningen på Chalmers tekniska högskola med material som visualiserar olika moment inom främst mekanik och hållfasthetslära, men även t.ex. maskinelement. Sedan studion skapades har flera kandidatgrupper utvecklat dess innehåll med nytt material och vidareutvecklat befintligt material. Resultat och slutsatser från tidigare års kandidatarbeten, intervjuer med lärare inom ämnena, utvecklandet av ett pedagogiskt ramverk och egna erfarenheter har legat till grund för framtagningen av nytt material. Under arbetet har fyra helt nya experiment tillverkats. Dessa tillskott berör områdena masströghetsmoment, linkrafter, utväxling på kugghjul och krympförband. Unikt för kandidatarbetet i år är att utöver de fysiska experiment som tillverkats funnits ett fokus på digitalisering av befintliga fysiskt material, då detta blivit högst aktuellt till följd av pandemin COVID-19. Materialet som idag används i undervisningen av mekanik och hållfasthetslära kompletteras väl av studions nya tillskott. Att genomföra en mer ingående pedagogisk studie, förslagsvis på Chalmers egna studenter, som senare kan appliceras på studions utveckling är ett möjligt nästa steg i arbetet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index