Implementation of the permanent deformation model PEDRO for pavement structures

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc
Publicerad
2017
Författare
Rödin, Anna
Andersson, Emma Uhrdin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index