Itererade slumpmässiga funktioner

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2019
Författare
Agdur, Vilhelm
McKelvey, Daniel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Vi ger en kort introduktion till hur itererade slumpmässiga funktioner inducerar en markovkedja, samt till konvergens av sannolikhetsmått. Vi presenterar sedan Letacs sats, som ger förutsättningar för existensen hos en stationär fördelning i termer av Lipschitzkonstanterna för funktionerna. Vi studerar sedan till vilken grad satsen överlever utan Lipschitzkonstanter, och presenterar en generell sats som ger existens av en stationär fördelning, med andra förutsättningar. Vi studerar också huruvida satsen fortfarande håller om vi släpper på antaganden om oberoende och likafördelning, alltså släpper på att processen skall vara markovsk och tidshomogen. Vi ger en generalisering av Letacs sats som delvis innetäcker även detta fall.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematik , Mathematics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index