CodeFront Utveckling av ett spel för att främja högstadieelevers intresse för programmering

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
ANDERSSON, LUDVIG
KARLSSON, LISA
LEVÉN, WILLIAM
MÅRDH, AGNES
RUUD, LUCAS
WIKSTRÖM, KARL
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I detta projekt har en prototyp av ett seriöst spel utvecklats för att undersöka om, och hur, seriösa spel kan främja högstadieelevers intresse för programmering. Utvecklingen av prototypen har tagit inspiration från metoder för spelifiering. I två iterationer har prototypen framtagits och utvärderats på målgruppen. Utvärderingarna genomfördes med semistrukturerade intervjuer efter att eleverna testat prototypen. Resultatet från utvärderingarna visar att majoriteten av eleverna tyckte att spelet var roligt. Det eleverna tyckte var roligt var att klara nivåer och att kontrollera karaktärerna. Eleverna uppskattade även att skriva kod. Programmeringen i vårt spel skiljde sig från deras tidigare erfarenheter och från många av de spel som finns på marknaden. Vårt spels programmering består av att definiera funktioner som körs flera gånger per sekund, som exempelvis avgör karaktärens rörelser. Det eleverna gjort innan var att definiera en sekvens av instruktioner som löser ett problem. Jämfört med den sortens programmering kan programmeringen i vårt spel ses som mer generell problemlösning. Eleverna såg programmeringen i codeFront som mer ”riktig”, men också svårare, än den programmering de tidigare använt. Det var däremot få elever i utvärderingarna så ingen definitiv slutsats kan dras. Det behövs ytterligare undersökning kring vilken typ av programmering som är roligast och mest lärorik.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index