Sjömansgymnasiet - vad händer sen? Jobba som manskap ombord på fartyg, vidare studier eller välja annan inriktning

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjöingenjör 180 hp (sjöingenjörsexamen)
Publicerad
2021
Författare
Bergehed, Nils
Renken, Emilia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sjöfarten är en viktig del av samhället och står för en stor del av import och export i Sverige. Arbetet är inriktad på att ta reda på om elevers val av inriktning efter sjöfartsgymnasium har ändrats mellan 2008 till nu. Hur väl skolorna förbereder eleverna för sina val av inriktning efter avlutade studier. En annan fråga som tagits upp i rapporten är varför eleverna valde att fortsätta inom sjöfart eller byta inriktning och inte välja att gå till sjöss. För att samla in relevant data har det skickats ut en enkät till de som tagit studenten från fyra olika sjöfartsgymnasium i Sverige, år 2018, 2019 och 2020. Vi har använt oss av en kvantitativ metod med frågor i enkäten, där det funnits färdiga svarsalternativ, men även funnits utrymme i form av kommentarsfält där de svarande har kunnat utveckla sitt svar. För att kunna analysera elevernas potentiella ändring av val av inriktning jämfördes datan till en rapport från 2008 av Fredrik Reis. Tre Svenska rederier kontaktades med intervjufrågor för att få mer data som kan besvara frågeställningen. Resultatet visade att majoriteten efterfrågade mer praktisk träning i form av praktisk lärande i skolan, men även mer praktik ombord på fartyg. Resultatet visade att det skett en attitydförändring av elevernas val efter utbildningen. Färre vänder sig till sjökapten och sjöingenjörsprogrammet efter avslutad utbildning. Samt att majoriteten av eleverna som fortsätter sin karriär till sjöss väljer att göra det i stor del av arbetstiderna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Sjöfartsgymnasium , sjöss , praktik , matros , motorman
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index