Företagskultur över nationsgränser

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Jansson, Nils
Wenklo, Ludwig
Wintzell, Erik
Dybeck, Erik
Larsson, Jenny
Karlsson, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index