Kärnkraft – Framtidens fartygsbränsle? - En undersökande studie av olika aktörers incitament till kärnkraftsdrivna fartyg inom den svenska sjöfarten

dc.contributor.authorBörjesson, Emanuel
dc.contributor.authorVernersson, Jenny
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mechanics and Maritime Sciencesen
dc.contributor.examinerLundh, Monica
dc.contributor.supervisorOlsson Neptun, Tomas
dc.date.accessioned2023-10-27T06:28:07Z
dc.date.available2023-10-27T06:28:07Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023
dc.description.abstractDenna rapport är verkställd genom semistrukturerade intervjuer genomförda med betydelsefulla aktörer inom den svenska sjöfartsbranschen. Sjöfartsbranschen är hårt reglerad av stränga miljökrav och är ständigt på jakt efter ny miljövänlig samt modern framdrivningsteknik. Kärnkraft kan vara ett exempel på detta, då det inte har några emissioner från själva fartyget. Arbetet är utfört som en undersökande studie där man har kapslat in hela det svenska sjöfartssegmentet från klassificeringssällskap, försäkringsbolag och rederi till hamn och myndigheter. De har därefter intervjuats och fått frågor om: Vad aktörerna ser som de största fördelarna med kärnkraftsdrift? Vilka utmaningar/nackdelar aktörerna ser att de kan komma att ställas inför? Om aktörerna anser att kärnkraft kan komma att bli en praktisk lösning för framtidens sjöfart? Resultatet från intervjuerna har sedan förts samman i denna rapport och studerats. Slutsatsen är att de olika aktörerna inom den svenska sjöfartsbranschen är överens om att det inte är möjligt med ett kommersiellt kärnkraftsdrivet fartyg idag, då många viktiga komponenter måste falla på plats. Dock ställer sig branschen i det stora hela sig positiv till införandet av kärnkraftsdrivna handelsfartyg i framtiden. Arbetet är avgränsat så att det endast fokuserar på den svenska marknaden vad gäller sjöfart. Av de kärnkraftsteknologier som finns är arbetet utformat för att fokusera på SMR (Small Modular Reactor) Arbetet är skrivet på svenska.
dc.identifier.coursecodeMMSX11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12380/307277
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectSMR
dc.subjectsmåskalig modulär reakto
dc.subjectkärnkraft
dc.subjectnoll utsläpp
dc.subjectsjöfart
dc.subjectkärnkraftsfartyg
dc.subjectnukleär marin tillämpning
dc.subjectframtida bränslen
dc.subjectalternativa bränslen
dc.subjectframdrivning
dc.titleKärnkraft – Framtidens fartygsbränsle? - En undersökande studie av olika aktörers incitament till kärnkraftsdrivna fartyg inom den svenska sjöfarten
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
Grupp 119 - Börjesson & Vernersson - Kärnkraft – Framtidens fartygsbränsle.pdf
Storlek:
910.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
2.35 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: