Equipe Online för Android - tävlingsresultat i mobilt format

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Andersson, Jessica
Nyblom, Viktor
Ström, Fredrik
Svantesson, Joanna
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport ämnar beskriva framtagningen av en applikation för Android riktad mot aktiva inom ridsporten. Under många tävlingar inom ridsporten har tävlande och åskådare svårt att snabbt få tillgång till resultaten på plats. Projektet ämnar öka tillgängligheten till resultat och startlistor, vilket resulterade i en prototypapplikation för Android. Rapporten beskriver hur det i början av projektet genomfördes en förstudie där projektgruppen tittade närmare på Equipe AB:s webbtjänster samt skapade en öppen marknadsundersökning som låg till grund för utvecklingen av applikationen. Rapporten tar även upp projektets utvecklingsprocess, Scrum. Efter färdigställande av en prototyp av applikationen genomfördes användartester för att utvärdera de olika delarna och samla data inför vidare utveckling. I rapporten beskrivs prototypen, där basfunktionerna är presentation av start och resultatlistor, onlinelistor, bevakning av en start och lista alla aktuella tävlingar med respektive tidschema. Dessa basfunktioner fungerar och har banat väg för positiv respons. Applikationen har även fått ett stort intresse i olika forum vilket motiverar en fortsatt utveckling av den här typen av applikation.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index