Wurster fluidized bed coating: Integrative validation of coarse-grained CFD-DEM

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master's Thesis
Program
Innovative and sustainable chemical engineering (MPISC), MSc
Publicerad
2023
Författare
Kjaer Jepsen, Philip
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index