Tamping Planning in Railway Maintenance : Improvement Potential for Optram as Decision Support

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
LANDER, SOFIA
PETERSSON, JOHAN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index