Wet clutch modelling techniques - Design optimization of clutches in an automatic transmission

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Kodaganti Venu, Manoj Kumar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport, Teknisk mekanik, Tribologi, Transport, Applied Mechanics, Tribology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material