Deep learning methods for MRI brain image analysis: 3D convolutional neural networks for Alzheimer's disease detection and brain tumor classification

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Complex adaptive systems (MPCAS), MSc
Publicerad
2017
Författare
Nazari, Mahmood
Bäckström, Karl
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index