En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

dc.contributor.authorWallentin, Angelica
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljötekniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineeringen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:38:48Z
dc.date.available2019-07-03T13:38:48Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractDenna rapport jämför fyra stora miljöcertifieringssystem som finns på den svenska marknaden; BREEAM, LEED, GreenBuilding och Miljöbyggnad och utvärderar den framtida utvecklingen för systemen. BREEAM och LEED är internationella system som ursprungligen kommer från Storbritannien respektive USA. Systemen tar inte bara hänsyn till själva byggnaden utan hela området runtomkring. GreenBuilding är ett smalare miljöcertifieringssystem som enbart fokuserar på energianvändningen och introducerades som ett pilotprojekt i tio EU-länder. Det fjärde systemet Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som ligger någonstans mellan de redan nämnda systemen. Systemet fokuserar på själva byggnaden och inte området runt omkring, systemet kommer ursprungligen från Sverige. Tre metoder har används för att analysera miljöcertifieringssystemens framtida utveckling på den svenska marknaden. Den första metoden består av en litteraturstudie där systemens bedömningsgrunder och uppbyggnad undersöks. Den andra och tredje metoden är en enkätundersökning respektive en intervjustudie. Enkäten har besvarats av 20 personer som alla varit aktiva inom något miljöcertifieringssystem och inom byggbranschen. Metoden för enkätundersökningen har varit en blandning av semistrukturerad och strukturerad. Resultatet av enkäterna har sedan sammanställts med hjälp av en SWOT-analys för att på ett tydligt sätt visa systemens olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den främsta slutsatsen som har dragits från rapporten, utifrån framförallt enkäterna och intervjuerna är att antalet miljöcertifieringssystem kommer vara samma i antalet som de är idag eller öka något. Detta kommer ske främst för att marknaden med miljöcertifiering är så ny som den är och det fortfarande finns plats för fler system. En annan slutsats som också kom fram var att kostnaden för användningen av ett miljöcertifieringssystem måste sänkas. Fortsätter priserna att uppfattas som höga finns det en risk att antal certifierade byggnader minskar och att bara de större företagen använder sig av systemen.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/215319
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:55
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectByggnadsteknik
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectBuilding engineering
dc.titleEn jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
local.programmeSamhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
215319.pdf
Storlek:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
Fulltext