Återbruk vid lokalanpassningar En studie om effektivisering av återbruksarbete inom fastighetssektorn

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p.
Publicerad
2023
Författare
NGUYEN, JACKY
COGNELL, YLVA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna kandidatuppsats utforskar återbruk inom fastighetsbranschen för att främja hållbar utveckling och minska avfall samt resursförbrukning. Återbruk erbjuder möjligheter att minska förbrukningen av råmaterial och uppnå kostnadsbesparingar inom branschen. Trots potentialen som återbruk erbjuder är det fortfarande ett relativt nytt och underutvecklat begrepp inom fastighetsbranschen, där etablerade marknadsramverk och metoder saknas. Denna uppsats undersöker utmaningar och möjligheter med att främja återbruk vid lokalanpassningar av fastigheter och betonar behovet av ökad kunskap, engagemang och strategier bland intressenter. Implementeringen av återbruk vid lokalanpassningar av fastigheter innebär olika utmaningar och möjligheter inom fastighetsbranschen. Studien behandlar tio olika utmaningar, inklusive bristande kunskap och erfarenhet, svårigheter med planering och budgetering, hantering av inventering och tillgänglighet, effektiv demontering, lagring, transport och logistik, möjligheter till återtillverkning, garantier och kvalitetssäkring, uppfyllandet av hyres- och kvalitetsförväntningar samt korrekt mätning av återbrukets omfattning. Föreslagna strategier för att tackla dessa utmaningar inkluderar att förbättra kunskap och erfarenhet genom utbildningsprogram och samarbeten, integrera återanvändning i planerings och designprocessen genom workshops, implementera delade databaser eller inventeringssystem, utnyttja modulära lösningar, optimera lagringsutrymmen, samarbeta med materialåterförsäljare för effektiv logistik, främja samarbete mellan branschaktörerna, öka medvetenheten och involvera återförsäljare av byggmaterial i återtillverkningsprocessen, samt införa standardiserade kvalitetssäkrings- och garantiförfaranden. Genom att informera potentiella hyresgäster om fördelarna med återanvändning förebygger man skepsis kring materialets kvalitet, vilket kan förbättra uthyrningspotentialen. Utvecklingen av en standardiserad metod för att mäta återbruk kommer att möjliggöra tillförlitliga och jämförbara data för att bedöma miljöfördelar och följa upp framsteg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index