Development of more robust bridge deck slabs, Potentials of Ultra High Performance Fiber Reinforce Concrete

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Faridoon, Faheem Ahmad Khan
Nazar, Sohaib
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index